அண்மைய நிகழ்வுகள்

 • acol1.jpg
 • acol2.jpg
 • acol3.jpg
 • anbu1.jpg
 • anbu2.jpg
 • anbu3.jpg
 • pcy2.jpg
 • pcy3.jpg
 • r2.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r7.jpg

Zonal News

வடமராட்சி கணினி வள நிலைய ”e-கற்றல்” இலத்திரனியல் கற்கை முறைமை

மேலும் வாசிக்க

தொண்டைமானாறு வெளிக்கள நிலையப் பரீட்சை நேர அட்டவணை

மேலும் வாசிக்க

வலய மட்ட விஞ்ஞானப் புதிர்ப் போட்டி ஆங்கில மொழி மூல முடிவுகள் வெளியாகின.

மேலும் வாசிக்க

வலய மட்ட விஞ்ஞானப் புதிர்ப் போட்டி தமிழ் மொழி மூல முடிவுகள் வெளியாகின.

மேலும் வாசிக்க

வடமராட்சி வலய  ஆசிரிய மகாநாடு 2016

மேலும் வாசிக்க

வடமராட்சி வலய கணனி வள நிலையத்தில் NVQ கற்கைநெறி விண்ணப்பம் கோரல்.

மேலும் வாசிக்க


கல்விப் பணிப்பாளர்

திரு.சி.நந்தகுமார்

தொ.பே:0217390691
தொ.நக.:0212260291
மி.அ:vadazeopl@hotmail.com

பார்வையிடுனர்

உள்ளடக்கம் பார்க்கப்பட்ட தடவைகள் : 21237
எங்களிடம் 1 விருந்தினர் இணைப்பு நிலையில்