அண்மைய நிகழ்வுகள்

 • acol1.jpg
 • acol2.jpg
 • acol3.jpg
 • anbu1.jpg
 • anbu2.jpg
 • anbu3.jpg
 • pcy2.jpg
 • pcy3.jpg
 • r2.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r7.jpg

Zonal Zews

வடமராட்சி கணினி வள நிலைய ”e-கற்றல்” இலத்திரனியல் கற்கை முறைமை

மேலும் வாசிக்க

தொண்டைமானாறு வெளிக்கள நிலையப் பரீட்சை நேர அட்டவணை

மேலும் வாசிக்க

வலய மட்ட விஞ்ஞானப் புதிர்ப் போட்டி ஆங்கில மொழி மூல முடிவுகள் வெளியாகின.

மேலும் வாசிக்க

வலய மட்ட விஞ்ஞானப் புதிர்ப் போட்டி தமிழ் மொழி மூல முடிவுகள் வெளியாகின.

மேலும் வாசிக்க

வடமராட்சி வலய சாதனையாளர் கௌரவிப்பு எதிர்வரும் 06.12.2015 ...

மேலும் வாசிக்க

வடமராட்சி வலய வர்ண இரவு-2015 எதிர்வரும் 02.12.2015 ..

மேலும் வாசிக்க


கல்விப் பணிப்பாளர்

திரு.சி.நந்தகுமார்

தொ.பே:0217390691
தொ.நக.:0212260291
மி.அ:vadazeopl@hotmail.com

பார்வையிடுனர்

உள்ளடக்கம் பார்க்கப்பட்ட தடவைகள் : 18324
எங்களிடம் 1 விருந்தினர் இணைப்பு நிலையில்